previous arrow
next arrow
Slider

Công Ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long-TDK được thành lập trên cơ sở đội ngũ những kiểm toán viên, chuyên viên tư vấn, thẩm định viên, những kỹ sư giàu kinh nghiệm. Qui trình hoạt động của Chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở tuân thủ những chuẩn mực, chế độ kế toán – kiểm toán, các tiêu chuẩn thẩm định giá và các qui định về quản lý đầu tư XDCB hiện hành của Việt Nam, ...

Tin Tức

1. Tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho người có công với cách mạng Ngày 15/8/2019, Nghị định 58/2019/NĐ-CP về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, từ ngày 01/7/2019, tăng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ... Continue Reading »
Ngày 29/01/2019, Bộ KHĐT ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu và hướng dẫn về việc cấp, sử dụng Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Thông tư có hiệu lực từ ... Continue Reading »
 I.    Thời gian đăng tải thông tin trên mạng đấu thầu và phát hành hồ sơ đấu thầu:   Quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 63/2014/NĐ-CP 1.    Các thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Danh sách ngắn; Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư: Đăng tải ... Continue Reading »