Văn Bản Khác

DN phải tự kiểm tra việc chấp hành PLLĐ ít nhất 01 lần/năm Ngày 17/10/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động … Continue Reading »

Tải Về

Những hành vi đấu giá viên không được làm Ngày 16/10/2018, Thông tư 14/2018/TT-BTP được ban hành, trong đó quy định những hành vi mà đấu giá viên không được làm sau đây: –  Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài … Continue Reading »

Tải Về