Văn Bản Khác

ghị quyết 116/2020/QH14 của Quốc hội về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Theo đó, Quốc hội quyết nghị việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với … Continue Reading »

DN phải tự kiểm tra việc chấp hành PLLĐ ít nhất 01 lần/năm Ngày 17/10/2018, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động … Continue Reading »

Tải Về

Những hành vi đấu giá viên không được làm Ngày 16/10/2018, Thông tư 14/2018/TT-BTP được ban hành, trong đó quy định những hành vi mà đấu giá viên không được làm sau đây: –  Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài … Continue Reading »

Tải Về