Văn Bản Thuế

Thông tư 39/2018/TT-BTC: Sửa đổi nhiều quy định về thuế Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Theo đó, sửa đổi, … Continue Reading »

Tải Về

Hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi, áp dụng từ 01/07/2016

Tải Về

TT 176/2016/TT-BTC được ban ngày ngày 31/10/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của BTC hướng dẫn xử phát vi phạm hành chính về hóa đơn. Có hiệu lực từ 15/12/2016.

Tải Về