Văn Bản Thuế

TT173/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của bộ tài chính. Sửa đổi điều kiện được khấu trừ đối với các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu khi thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Có hiệu lực … Continue Reading »

Tải Về