Tin Nổi Bật

I. Cắt giảm điều kiện đối với tổ chức kiểm toán được chấp thuận 1. Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng chỉ cần đáp ứng đủ các Điều kiện sau đây: – Có vốn Điều lệ hoặc vốn được cấp (đối với chi … Continue Reading »

Sáng nay (ngày 13/8/2018), Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng 2019, với mức cụ thể như sau: – Vùng I: 4.180.000 đồng (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP của Chính phủ). – Vùng II: 3.710.000 đồng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành tại … Continue Reading »

1. Cán bộ, công chức được nghỉ 9 ngày dịp Tết Nguyên đán 2019 Công văn 6519/VPCP-KGVX về việc nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức được ban hành ngày 11/7/2018. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH về việc nghỉ lễ, tết năm … Continue Reading »

Theo đó, các loại hợp đồng được đăng ký theo yêu cầu bao gồm: – Hợp đồng thuê tài sản có thời hạn từ một năm trở lên hoặc hợp đồng có thời hạn thuê tài sản dưới một năm, nhưng các bên giao kết hợp đồng thỏa thuận về việc gia hạn và tổng … Continue Reading »