Tin Tức Thuế

1. Sửa QĐ về thuế chuyển nhượng ô tô của người được hưởng quyền miễn trừ Theo Thông tư 93/2018/TT-BTC thì chính sách thuế đối với xe ô tô chuyển nhượng đã được sửa đổi như sau: – Căn cứ tính thuế nhập khẩu đối với xe chuyển nhượng là trị giá tính thuế, thuế suất và … Continue Reading »

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Theo đó, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thuế trong lĩnh vực hải quan, như sửa … Continue Reading »