STT

Luật

Bài viết liên quan

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 >> Mở đường sẽ thu hồi đất vùng phụ cận: Quy định cũ – chờ cú hích mới

>> Sửa đổi Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị

>> Giải quyết phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ 2019

>> Sửa đổi, bổ sung toàn bộ nội dung chương IV Luật đất đai

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 >> Sửa đổi, bổ sung 11 luật liên quan đến quy hoạch

3

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018 >> Chính thức Luật hóa đặt cược thể thao từ năm 2019

4

Luật Đo đạc và bản đồ 2018 >> Trên bản đồ cơ bản phải thể hiện đường biên giới quốc gia

5

Luật An ninh mạng 2018 >> Giảng dạy kiến thức an ninh mạng cho học sinh, sinh viên

>> Cần lưu ý 14 hành vi vi phạm Luật an ninh mạng dễ bị mắc phải

>> 06 nhóm hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng

6

Luật Tố cáo 2018 >> Luật Tố cáo 2018: Rút ngắn thời hạn giải quyết tố cáo

7

Luật Quốc phòng 2018 >> Một số nội dung mới nổi bật của Luật quốc phòng 2018

>> Lệnh giới nghiêm được ban bố khi nào?

>> Khi nào Chủ tịch nước ra lệnh thiết quân luật?

>> Các biện pháp áp dụng thiết quân luật, giới nghiêm từ năm 2019

8

Luật Quy hoạch 2017 >> Quy định về tổ chức lấy ý kiến khi lập quy hoạch

9

Luật Thủy sản 2017 >> Tăng 10 lần mức xử phạt VPHC tối đa trong lĩnh vực thủy sản

10

Luật Lâm nghiệp 2017 >> Toàn văn Luật Lâm nghiệp 2017